Månadsmöte: Fågelskydd i skärgården – samt fågelinventering på Valsörarna 2018

11.10.2018 kl. 13:48
Ordnas på Björkö 24.10 kl 19

 


Foto: Niclas Fritzén

 

Kan man förbättra fågelskyddet genom jakt?

Robin Juslin, jaktförvaltare på Ålands landskapsregering, har administrerat flera stora projekt för mårdhundsjakt på Åland med gott resultat. Målet är att hålla hela Lemland fritt från mårdhund och han informerar om metodiken man använt. Jakt på mink och räv berörs också liksom de omfattande inventeringarna av ejder som i samarbete med Mikael Kilpi utförs i landskapet.

Johan Sten från Björkö jaktvårdsklubb berättar kort om aktuella mårdhundsplaner för Valsörarna.

Ralf Wistbacka redogör sedan för de viktigaste resultaten från OA:s inventering av fågelskär och svärta på Valsörarna sommaren 2018.



OBS! Månadsmötet hålls kl. 19:00, denna gång undantagsvis i Björköby, i Björkö UF Stjärnans lokal på Björkövägen 768, Björköby.

Efter föredraget, som ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f., hålls OAs månadsmöte.

 

Välkomna!

 

PDF om föreläsningen hittas här.