Månadsmöten: Skogstemakvällar

Ordnas på OA 23.10 samt 13.11 kl 19


© Gun Dahlvik

 

Onsdag 23.10.2019 kl. 19.00
Den nya skogslagen – vad hände sen?

Karl Hamberg ger en tvärvetenskaplig analys över följderna sett ur ett mångperspektiv, bl.a. mångfald, naturskydd, kolets kretslopp, ekonomi och praktik presenteras och efteråt är ordet fritt för diskussion.

 

Onsdag 13.11.2019 kl. 19.00
Wild Baltic – Enchanted forests and moors

Vi kan följa årstidsväxlingarna och djurens aktiviteter i Baltikums förtrollande och orörda vildmark, opåverkade av mänskan. Filmen ger överraskande bilder av bl.a. björn, lo och tjäder. Filmen belönades med OAs specialutmärkelse under Vaasa Wildlife naturfilmsfestival 2014. Diskussion efteråt. I samband med filmen hålls även OA:s höstmöte.

 

Föredragen hålls på Ostrobothnia Australis i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

 

OA:s utrymmen finns på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Ytterdörren är låst, men använd ringklockan (eller ring numret) vid dörren så kommer vi och öppnar! Mötesrummet ligger på andra våningen (endast trappor, ingen hiss).

 

Välkomna!

 

PDF för månadsmötena hittas här. Evenemanget finns även på Facebook.