Ugglekvällar i Österbotten

28.02.2020 kl. 18:55
OAs ugglekväll 4.3


Sparvuggla. Foto: Ralf Wistbacka

 

Ugglekvällar i Österbotten

 

Föreningar i Österbotten beger sig varje vår ut i ugglemarkerna för att lyssna på ugglor.

 

På onsdagen (4.3) ordas i Vasa en ugglekurs kl. 18.00 på OA (Museigatan 3), där Ralf Wistbacka lär oss vilka ugglor som finns i Österbotten, med specialinriktning på deras läten. Under exkursionen, som startar kl. 20 vid Österbottens museum, får vi testa våra kunskaper i fält (OBS Anmälning senast tisdag kväll (3.3) till Ralf Wistbacka 050-5166817). Vid dåligt väder hålls exkursionsdelen på torsdagen (5.3). Kursen och exkursionen ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

 

Uggleexkursioner startar från:
- Museigatan 3 i Vasa (4.3, reservdag 5.3, kl. 20) (OA)
- Fågeltornet vid Norrfjärden, Kristinestad (4.3 kl. 22) (SNoM)
- Skidstugan i Vörå (5.3 kl. 19.30) (ONK)
- Malax hvc (5.3, reservdag 6.3, kl. 20) (MNN)
- Iskmo och Laihela (vecka 10) (MLY)
- Nicklinska huset, Jakobstad (11.3 kl 18) (JNN)

Anmäl dig gärna på förhand till vederbörande arrangörer:
- SNoM, Sydbottens Natur och Miljö (4.3), 050-3098925
- OA, Ostrobothnia Australis (4.3/5.3), 050-5166817
- ONK, Oravaisnejdens Naturvetarklubb (5.3) 050-5818058
- MNN, Malaxnejdens Naturförening (5.3/6.3), 050-3642090
- MLY, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys (v.10), 050-3514551
- JNN, Jakobstadsnejdens Natur (11.3), 050-516 6817

 

Alla intresserade är välkomna med!
Utrusta dig med varma kläder, terrängskor och pannlampa!

 

För anmälning och information, kontakta respektive förening.

 

En PDF-poster gällande uggleveckan hittar du här.

Facebook-evenemang