Årsmöte: Ortolansparv och andra åkerfåglar

06.03.2020 kl. 10:35
Ti 10.3 kl 18 på SFV


Foto: Roland Lillkåla

Årsmöte: Ortolansparv och andra åkerfåglar

Hur skapar man en gynnsam livsmiljö för den akut hotade (CR) ortolansparven och andra åkerfåglar?

Tisdag 10.3 berättar Tuomas Seimola och Markus Piha om den akut hotade ortolansparvens och andra åkerfåglars förutsättningar att överlevna i jordbrukslandskapet och vilka åtgärder som behövs för att skapa en gynnsam livsmiljö för dem. Ralf Wistbacka inleder med en tillbakablick på OAs åkerfågelprojekt och Jouni Kannonlahti sammanfattar läget för ortolansparv på Söderfjärden.

Föredragen, med undantag av Ralf Wistbackas tillbakablick, hålls på finska med svensk PowerPoint-presentation och möjlighet att ställa frågor på svenska.

Efter föredragen hålls OAs årsmöte.

Kvällen ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner (SFV) och hålls kl. 18 hos Svenska Folkskolans Vänner på Handelsesplanaden 23 B i Vasa. 

Evenemanget finns även på Facebook och som PDF-flyer.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!