Höstmöte: Människa i naturens komplexitet

Ons 11.11 kl 19 på SFV

Foto: Gun Dahlvik

 

Höstmöte: Människa i naturens komplexitet

Att vistas ute i naturen får oss att må bra och naturen har sedan urminnes tider använts för att återställa människans hälsa.

I en tid då urbanisering och globalisering råder, verkar naturen ha stor betydelse vid återhämtning från stress. Ghita Bodman, doktor i socialvetenskaper, berättar mera om vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och vilken som är naturens hälsofrämjande effekt och roll för mänskans välbefinnande.

P.g.a. rådande omständigheter är det obligatorisk deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040-7497621 (gärna textmeddelande).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk som meddelas till dem som deltar på distans. Meddela i så fall även din e-postadress!

Personer som deltar på plats ombeds bära ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd till övriga deltagare. Var också beredda på ändringar om situationen så kräver!

Efter föredragen hålls OAs höstmöte.

Kvällen ordnas onsdagen 11.11 kl. 19 hos Svenska Folkskolans Vänner på Handelsesplanaden 23 B i Vasa.