OA:s rapporter

Valsörarnas fågelstation - årsrapporter

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2023. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2022. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2021. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2020. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2019. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2018. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2017. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema 50v – Miehitys ja havainnot 2016. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaaret 2015 - Miehitys ja havainnot. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

 

Inventering av skärgårdsfåglar

Valsörarna 2021 - Svärta och ejder på tillbakagång. Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson, Robert Back & Niclas Fritzén, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av 20 fågelskär I Torsö skärgård år 2020. Ralf Wistbacka, Filip Liljeqvist, Åke Jåfs, Robert Back, William Velmala & Pontus Wistbacka. Jakobstadsnejdens Natur och Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av 30 fågelskär i Jakobstad skärgård år 2020. Ralf Wistbacka, Filip Liljeqvist, Åke Jåfs, Bo Isomaa, Thomas Hultèn & William Velmala. Jakobstadsnejdens Natur och Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2018. Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson & Pasi Reunanen, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015. Ralf Wistbacka & Markus Sundell, Ostrobothnia Australis r.f.

 

Övrigt

Inventering av mindre hackspett i Larsmo och Jakobstad 2021. Filip Liljekvist, Anna Sundelin, Allan Svenlin, Herman Mård, Gustav Vikström, Ralf Wistbacka, Jonathan Koivuniemi, Bo Isomaa, 2022, Jakobstadsnejdens natur r.f. samt Ostrobothnia australis r.f.

Valassaarten kovakuoriaiskartoitus 2021. Seppo Karjalainen & Niclas Fritzén, 2022, CoastNet-LIFE, Forststyrelsen i samarbete med Ostrobothnia Australis r.f.

Spindelkartering på Valsörarna 2021. Niclas Fritzén, 2022, Ostrobothnia Australis r.f.

Helmipöllöjen (Aegolius funereus) syyspyynnin kehittyminen Valassaarilla - kukkopillistä usb-soittimeen. Jan Hägg, 2015, Ostrobothnia Australis r.f.

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8.2014 - med fiskgjusen i fokus. Ralf Wistbacka, Ostrobothnia Australis r.f.

Kartering av spindelfaunan på hedar i Kvarkens skärgård. Ika Österblad, 2009, ekologisk forskningspraktik, opublicerad rapport