OAs rapporter

 

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2019. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2018. Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson & Pasi Reunanen, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2018. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2017. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema 50v – Miehitys ja havainnot 2016. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Helmipöllöjen (Aegolius funereus) syyspyynnin kehittyminen Valassaarilla - kukkopillistä usb-soittimeen. Jan Hägg, 2015, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaaret 2015 - Miehitys ja havainnot. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015. Ralf Wistbacka & Markus Sundell, Ostrobothnia Australis r.f.

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8.2014 - med fiskgjusen i fokus. Ralf Wistbacka, Ostrobothnia Australis r.f.

Kartering av spindelfaunan på hedar i Kvarkens skärgård. Ika Österblad, 2009, ekologisk forskningspraktik, opublicerad rapport