Foto: Niclas Fritzén

Valsörarnas biologiska station

Valsörarnas biologiska station befinner sig på Äbbskäret intill platsen där den nu rivna sjöbevakningsstationen fanns. Stationen som grundades 1966 fungerar som bas för föreningens vetenskapliga verksamhet, och den fungerar även som Kvarkens enda officiella fågelstation. Stationen drivs med förnyelsebar solenergi och vindkraft. Den ornitologiska verksamheten vid stationen innefattar bl.a. stationsringmärkning, temaringmärkning av pärlugglor, kartläggning av häckande skärgårdsfåglar och observation av flyttfåglar som t.ex. fjällvråkar och lommar. Till den övriga regelbundna verksamheten hör bl.a. fladdermus- och spindelforskning.

Föreningens medlemmar men även andra kan hjälpa till med observationsarbete och inventering. Observationerna och andra resultat från Valsörarna publiceras bl.a. i föreningens tidskrift OA-Natur. Om du vill delta i verksamheten på Valsörarnas biologiska station kan du kontakta stationschefen. Du är också varmt välkommen att utnyttja utrymmena och infrastrukturen på Valsörarna i din egen forskning.

De 30 senaste dagarnas fågelobservationerna på Valsörarna kan du se här (uppdateras med två timmars intervall).

Stationens verksamhetsberättelser publiceras årligen i OA-Natur och den senaste kan läsas här. En separat utförligare sammanställning av fågelstationsverksamheten görs också, men tillsvidare endast på finska. Äldre rapporter finns här.


Valassaarten biologinen asema

Valassaarten biologinen asema sijaitsee Äbbskärilla, lähellä äskettäin purettua merivartioasemaa. Biologinen asema, joka perustettiin vuonna 1966, toimii yhdistyksen tieteellisen toiminnan tukikohtana sekä myös Merenkurkun ainoana virallisena lintuasemana. Asemalla käytetään uusiutuvaa aurinkoenergiaa. Aseman lintutieteelliseen toimintaan kuuluvat mm. helmipöllöjen syysrengastus, saaristolintujen pesimälaskennat sekä muuttolintujen kuten esim. piekanan ja kuikkien muuton seuranta. Tämän lisäksi toimintaan kuuluu mm. lepakko- ja hämähäkkitutkimus sekä tutkimus saukon ravintovalikoimasta ulkosaaristossa.

Yhdistyksen jäsenet mutta myös muut voivat auttaa havainnointityössä ja lintulaskennoissa. Valassaarilla tehdyt havainnot ja muut tulokset julkaistaan mm. yhdistyksen lehdessä OA-Natur. Jos haluat olla mukana Valassaarten biologisen aseman toiminnassa voit ottaa yhteyttä asemajohtajaan.
Valassaarten viimeisten 30 päivän lintuhavainnot löytyvät täältä (päivittyy kahden tunnin välein).

 


År 2016 inleddes ett projekt där vi undersöker utterns födoval i ytterskärgården genom spillningsinsamling. Foto: Niclas Fritzén

 


Flyttfågelobservationsplatsen vid Tuorelaskatan. Foto: Niclas Fritzén

 

Vill du veta mera om arbetet på Valsörarna kan du läsa i OA:s rapporter och i tidskriften OA-Natur!

 

Projekt på Valsörarna:

Bekämpning av vresros
Bon för hussvala
Fladdermusholkar
KvarkenBats
Livbärgarskjulet
Radiotelemetri
Tajgasångare
Skärgårdsfågelinventering
Utterns födoval

 

 

 

Viktiga finansiärer för underhåll av stationsbyggnaderna och för övriga faciliteter: