Program hösten 2020

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona kan det ske förändringar i föreningens evenemang (flyttas till senare eller inhiberas), vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Höstmötet hålls kl. 19 undantagsvis hos Svenska Folkskolans Vänner, Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

 

11.11
Höstmöte

Människa i naturens komplexitet
Att vistas ute i naturen får oss att må bra och naturen har sedan urminnes tider använts för att återställa människans hälsa. I en tid då urbanisering och globalisering råder, verkar naturen ha stor betydelse vid återhämtning från stress. Ghita Bodman, doktor i socialvetenskaper, berättar mera om vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och vilken som är naturens hälsofrämjande effekt och roll för mänskans välbefinnande.

P.g.a. rådande omständigheter är det obligatorisk deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040-7497621 (gärna textmeddelande).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk som meddelas till dem som deltar på distans. Meddela i så fall även din e-postadress!

Personer som deltar på plats ombeds bära ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd till övriga deltagare. Var också beredda på ändringar om situationen så kräver!

 

9.12
 

inhiberad

Julfest
Årets julfest hålls utomhus men under grillplatsens tak vid Molnträskets naturstig i Vasa ons 9.12 kl 18. Obligatorisk anmälan, se mer information här.

OBS! Uppdatering 9.12: Vi måste tyvärr meddela att julfesten inhiberas pg.a. nya coronarekommendationer i Vasa sjukvårdsdistrikt. Meddelande har också skickats till de som anmält sig. Trots att detta är ett tråkigt beslut, kommer deltagarnas säkerhet i första hand. Vi kommer dock att se på möjligheten att ordna "julfest" senare istället, så håll utkik här och på Facebook för mer info!

 

 

Program våren/sommaren 2020

Följ med OAs Facebook och webbsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona flyttas föreningens evenemang med stor sannolikhet till senare eller inhiberas, vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Observera att alla månadsmötena hålls på olika ställen i vår; i februari startar vi i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. marsmötet hålls i SFVs lokal på Handelsesplanaden 23 B och aprilmötet hålls i Björköby, Björkövägen 768. Föredragen ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV).

 

19.2
kl 19
 
Biologisk mångfald i trädgården
Trädgårdsmästare Kaj Löfvik kommer och berättar om vad vi ska tänka på för att få bl.a. insekter, fåglar och igelkottar att trivas i trädgården.

 

10.3
Årsmöte

OBS! Tisdag kl. 18, SFV
Ortolansparv och andra åkerfåglar
Tuomas Seimola och Markus Piha berättar om den akut hotade (CR) ortolansparvens och andra åkerfåglars förutsättningar för överlevnad i jordbrukslandskapet. Vilka åtgärder behövs för att skapa en gynnsam livsmiljö för dem? Ralf Wistbacka inleder med en kort tillbakablick på OAs åkerfågelprojekt och Jouni Kannonlahti sammanfattar läget för ortolansparv på Söderfjärden. Föredragen, med undantag av Ralf Wistbackas tillbakablick, hålls på finska med svensk PowerPoint-presentation och möjlighet att ställa frågor på svenska. Ortolansparven är BirdLifes projektart 2020.

Hålls i SFVs lokal på Handelsesplanaden 23 B.

 

15.4
kl 19

prel. 14.10

inhiberad


OBS! Björkö

Arkeologiska spår av fiske i Kvarkens skärgård
Tapani Tuovinen som gjort arkeologiska inventeringar i Kvarken berättar om de olika fornlämningarna som förekommer i skärgården. Dessutom berättar projektledare Lotta Flemming om OAs vresrosbekämpningsprojektet på Valsörarna.

Hålls på UF Stjärnan i Björköby, Björkövägen 768.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

 

4.3 Reserv 5.3 Ugglekväll under den österbottniska uggleveckan 2–8.3
Föreningar i Österbotten beger sig varje vår ut i ugglemarkerna för att lyssna på ugglor. OAs ugglekväll ordnas i år ons 4.3 (reservdag to 5.3) och startar med föredrag kl. 18.00 på OA, Museigatan 3 (Österbottens museum) och fortsätter med exkursion efteråt ca kl. 20. OBS Väderreservation: Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen to 5.3. Anmäl dig gärna till Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf@wbe.fi). OAs ugglekväll ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

Uggleexkursioner ordnas också av bl.a. Malaxnejdens Naturförening (to 5.3, reserv fre 6.3) med start kl. 20 från Malax HVC (Petter Eklund, 050-3642090), Jakobstadsnejdens Natur 11.3 kl 18 från Nicklinska huset (Ralf Wistbacka, 050-5166817, ralf@wbe.fi) och Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys (vecka 10) (Anne Paadar, 050-3514551). OBS! Väderreservationer!

 

9.3 reserv 8.3 Månskenstur i Sundom
för hela familjen med start kl. 19.00 (skidtur eller promenad beroende på snöläget). Takten är långsam; vi stannar upp och funderar över korsande djurspår och annat som vi ser och hör, samt äter medhavd matsäck. Turen beräknas räcka ca 1,5 h. Reservdagen (sö 8.3) används ifall väderprognosen för må 9.3 är moln. Startplatsen i Sundom meddelas vid anmälning. Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).

 

våren

inhiberad

Fågelkurs
på Vasa Arbis i samarbete med OA och MLY under planering.

Ordnas inte på våren 2020, men flyttas eventuellt till senare.

 

9.5 Tornens kamp Gårdsplanernas kamp
Tornens kamp är i år inhiberat p.g.a. undantagstillsåndet orsakat av corona, men istället kan man delta i lekfulla Gårdsplanernas kamp från sin egen gård, antingen ensam eller t.ex. tillsammans med sin famlij. Tanken är att räkna hur många fågelarter man hinner se under mellan kl 5 och 13 under lördagen. Evenemanget är ingen tävling, utan idén är att njuta av det som finns i ens näromgivning och natur. Bland alla deltagar lottar Birdlife Finland ut bokpris, se mer information här.

 

 

11-17.5 Barnens fågelvecka
Barnens fågelvecka är ett fågelevenemang ordnat av Birdlife för familjer, daghem, skolor och övriga barngrupper. Idén med evenemanget är att bekanta sig med fåglar och fågelskådning genom att leta efter tecken på att fåglarna häckar. Det kallas häckning när fåglarna bygger bo och får ungar. Mer information här.

 

21.5 reserv 23.5
inhiberad
Dagsutflykt till Valsörarna
Reservdag 23.5. Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till OA (oa@oa.fi, 040-1615142).

 

maj
inhiberad
Vårpicknick i Gamla Vasa
Vi tar in vårens framfart bland växter och fåglar på Yxgärdet, i Hovrättsskogen och på vallarna. Vi ser också på fornlämningar, moränryggar och landhöjning. Väderreservation. Datum är beroende av vårens framfart och meddelas senare på oa.fi, Oaves, Facebook och månadsmöten. Kontaktperson: Solveig Pått (050-3434838, april, kvällstid på fredagar).

 

4.6-27.7
 

Valsörarna i våra hjärtan (utställning)
Världsarvsutställning med gamla och nya fotografier från Valsörarna hålls under 4.6-27.7 må-sö kl 10-18 i Världsarvsportens konstgalleri Arte Mare, Replotvägen 2. Mera info kommer smånigom här på oa.fi och på Arte Mares Facebook-sidor

 

juni-augusti Sommarexkursion (under planering)
Mera information på OAs månadsmöten, oa.fi, Facebook, Oaves och via massmedia. Kontaktperson: Lotta Eklund (050-5250821, lotta_haldin@hotmail.com).

 

juni-juli Jättebalsamintalkokvällar
Planeras i Vasa under sommaren (beroende av Vasa stads behov). Kontaktperson: Lotta Eklund (050-5250821, lotta_haldin@hotmail.com).

 

juli Vresrostalko
Ordnas på Valsörarna i juli. Anmäl ditt intresse för en dag med lätt och viktigt arbete i ytterskärgården! Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms)

 

juni-augusti Stationstalko
Ordnas på Valsörarna under sommaren. Anmäl ditt intresse för allehanda praktiska sysslor som behövs för upprätthållande och underhåll av den biologiska stationen. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).