Fladdermusholkar

Också fladdermössen lider brist på naturliga boplatser i vår natur. På samma sätt som för fåglar kan du sätta upp holkar för att hjälpa fladdermössen. År 2015 började vi experimentera med simpla fladdermusholkar på Valsörarna, en sk. Nicke-holk, inte bara för att erbjuda fladdermössen lämpliga daggömslen utan även för att kunna undersöka dem i forskningssyfte. För att hantera fladdermöss krävs speciallov och huvudavsikten med holkar bör inte vara detta.


En ringmärkt nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) i en ”Nicke-holk” på Valsörarna 9.9.2016. Den hade ringmärkts året innan på Valsörarna och utgör det första och hittills det enda återfyndet av tidigare års ringmärkta fladdermöss på Valsörarna. Foto: Niclas Fritzén

 

Under vintern 2016/2017 utvecklade vi därför tillsammans med Ståbacka träsvarveri i Närpes en holkmodell som vi dels hoppas skall vara funktionell för olika fladdermöss men som dels skall se trevlig ut för att pryda husväggar eller träd i trädgården (men den går naturligtvis utmärkt att placera även i skogsmark, vid stränder osv.). Efter flera prototyper och mycket tankearbete har det nu resulterat i en holk (se bild) som såldes till ett överkomligt pris med tanke på arbetet bakom den (tyvärr finns holken inte för närvarande till salu via OA). Idén till just den här typen av holk togs från en brittisk modell som heter ”Vincent Pro Bat Box”. Speciellt med vår holk är att den inte bara har bottenlösa springor som gör att spillningen faller ut istället för att lagras på hög i holken utan att den upptill även har en kammare för de fladdermöss vars honor föredrar att ha lite större utrymme för sin yngelkoloni. Holkens virke utgjordes till 100% av återanvänt material. Holken kom lägligt ut till Chiropterologiska föreningen i Finlands ”1000 fladdermusholkar”-kampanj som lanserades 2017 med anledning av Finlands 100-årsjubileum. www.lepakko.fi/poenttoekampanja

 


Holken som är framtagen som ett samarbetsprojekt mellan Valsörarnas biologiska station och Ståbacka träsvarveri i Närpes. Holken kan målas svart eller röd och placeras solexponerat för att göra det varmt och skönt för fladdermössen eller för att bättre smälta in i miljön (t.ex. röd husvägg). Foto: Niclas Fritzén

Holkens funktionalitet undersöks vid Valsörarnas biologiska station och temperaturutvecklingen under sommaren i olika färgers holkar har också följts upp med temperaturloggar. Temperaturundersökningarna finss publicerade i OA-Natur:

Fritzén, N. R. 2019: Under extremförhållanden – färgens inverkan på temperaturen i fladdermusholkar II. — OA-Natur 21: 16–19.

Fritzén, N. R. 2018: Färgens inverkan på temperaturen i fladdermusholkar i två habitat på Valsörarna — OA-Natur 20: 13–17.

 


Bengt Hannus med första satsen holkar vid Ståbacka träsvarveri. Foto: Niclas Fritzén

Ett infoblad om holken och hur den skall sättas upp kan läsas här (Holkblad).

I tidningen Syd-Österbotten den 6.4 2017 publicerades en välgjord artikelhelhet kring holkarna och fladdermusforskningen vid Valsörarnas biologiska station (Copyright HSS Media Ab). Du kan läsa artikeln på din skärm och du får gärna länka till OA:s sida om fladdermusholkar, men det är inte tillåtet att sätta upp pdf:n på någon annan internetsida eller att i övrigt sprida själva pfd:n.

Annat med anknytning till fladdermusholkar samt ritningar hittar du här:

Två nordfladdermöss flyger ut ur en ”Nicke-holk” på Valsörarna 9.9.2016
Bats.org:s holkförslag med ritningar
LUOMUS holkrekommendation

 


Nytt för 2024! Stora nya koloniholkar på gång. Foto: Niclas Fritzén

Valsörarnas biologiska station framför ett varmt tack till bidragsgivarna!