Styrelsen för Ostrobothnia Australis r.f. 2023

Ordförande:
Anette Bäck (nette.back(at)gmail.com, 040-7497621)

Viceordförande:
Ralf Wistbacka

Sekreterare:
Gun Dahlvik

Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter:

Torgny Backman
Susan Lindgren
Solveig Pått
Aurelia Rådström
Lotta Eklund
Anna Källberg

 

Övriga

Chef för Valsörarnas biologiska station
Niclas Fritzén, 050 3222347
nrfritzen(at)gmail.com

Ornitologiska sektionen
Ralf Wistbacka, 050 5166817
ralf(at)wbe.fi

Webbsida, Facebook-sida, OAves
Anna Källberg
ankallberg(at)gmail.com