Program hösten 2019

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Föredragen hålls i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

 

23.10 Den nya skogslagen – vad hände sen?
Karl Hamberg ger en tvärvetenskaplig analys över följderna sett ur ett mångperspektiv, bl.a. mångfald, naturskydd, kolets kretslopp, ekonomi och praktik presenteras och efteråt är ordet fritt för diskussion.

 

13.11
Höstmöte
Wild Baltic – Enchanted forests and moors
Vi kan följa årstidsväxlingarna och djurens aktiviteter i Baltikums förtrollande och orörda vildmark, opåverkade av mänskan. Det ger överraskande bilder av bl.a. björn, lo och tjäder. Filmen belönades med OAs specialutmärkelse under Vaasa Wildlife naturfilmsfestival 2014.

 

11.12
 
Julfest med traditionellt program och bildkavalkad från OAs 95 år
Du kan ge en julklapp till OA genom att frivilligt understöda något av föreningens projekt och lägga en slant i spargrisen. Om du hellre vill ha en liten julklapp i utbyte, kan du ta med en till tomtens säck.

Dela gärna med dig ett par bilder från året som gått genom att skicka dem till ankallberg (at) gmail.com senast 5.12. Bilderna visas sedan under julfestkvällen.

 

Övrigt

15.11.19-
23.3.20

De vackraste skolplanscherna, som var en del av undervisningsmaterialet i folkskolan, visas på Österbottens museum.

 

 

Program våren/sommaren 2019

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.
 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Föredragen hålls i samarbete med Svenska Folksskolans vänner.

 

20.2
Årsmöte

 
Nytt om Söderfjärden och andra meteoritkratrar
Matts Andersén berättar om nya forskningsrön om Söderfjärden och tar också upp Finlands senaste meteoritkrater som verifierades 2018.

 

13.3
 
De osynliga fåglarnas skog på väg mot de synliga fåglarnas skog
Vi får följa Johan Geisors väg från de osynliga fåglarnas skog till de synliga fåglarnas skog. Han ger tips och råd om fotografering och vad man ska tänka på om man vill göra en egen fotobok. ”De osynliga fåglarnas skog” finns till försäljning för 20 € under mötet.

 

10.4
 
Bottenfaunans roll för våra kustekosystem
Vi får dyka ner till havsbottnen med Johanna Gammal för att bekanta oss med olika undervattensmiljöer och de olika djuren som lever i leran och sanden. Dessa små djur, som man kanske inte ser varje dag, är mycket viktiga för att våra ekosystem ska fungera – men vem är de riktigt och vad gör de? Och vad händer om de försvinner?

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

19.2 Månskensskidning i Sundom
för hela familjen med start kl. 18.30. Under skidturen stannar man också upp och tittar på korsande djurspår. Startplats anmäls senare. Följ med Information på OAs hemsida, Facebook och via massmedia. Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).

 

25.2
reserv 27.2
Ugglekväll under den österbottniska uggleveckan 25.2-3.3
Föreningar i Österbotten beger sig varje vår ut i ugglemarkerna för att lyssna på ugglor. OAs ugglekväll ordnas i år må 25.2 (reservdag ons 27.2) och startar med föredrag kl. 18.30 på OA, Museigatan 3 (Österbottens museum) och fortsätter med exkursion efteråt ca kl. 20. OBS Väderreservation: Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen ons 27.2. Anmäl dig gärna till Ralf
Wistbacka (050-5166817, ralf(at)wbe.fi). OAs ugglekväll ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

Uggleexkursioner ordnas också av bl.a. Jakobstadsnejdens Natur (mars; Ralf Wistbacka, 050-5166817), Oravaisnejdens Naturvetarklubb (må 25.2 med start kl. 19.30 vid skidstugan i Vörå; Tomas Klemets, 050-5818058), Malaxnejdens Naturförening (to 28.2 med start kl. 20 från Malax HVC; Petter Eklund, 050-3642090) och Sydbottens Natur och Miljö (v. 10; Canne Lundberg, 040-5085251, Sonja Grönholm 050-3098925) samt Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, som håller sina uggleexkursioner lö 16.2. (/23.2.) och 9.3.(/16.3.) (Anne Paadar, 050-3514551). OBS! Väderreservationer!

 

4.5 Tornens kamp
Vill du delta i OAs lag vid Nojärv träsk, kontakta Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com)

 

18.5 reserv 19.5 Dagsutflykt till Valsörarna
Reservdag 19.5. Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till OA (oa@oa.fi, 040-1615142).

 

29.6 Sommarexkursion
Vi besöker Natura 2000-området Paljakanneva-Åkantmossen i Vörå. Vi rör oss till fots och besöker bl.a. fornlämningar, geologiska formationer, arkeologiska platser som är belägna i vacker skogsnatur. Vandringen sker i huvudsak längs upptrampade stigar men endel av rutten går över holster.

Kontaktperson: Karl Hamberg (050-5663197)

 

juli/ augusti Vresrostalko
på Valsörarna i juli och i början av augusti. Anmäl ditt intresse för en dag med lätt och viktigt arbete i ytterskärgården! Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms)

 

sept.
 
Tranexkursion
Mera information på OAs månadsmöten, hemsida, Facebooksida, Oaves och via massmedia.