Program våren/sommaren 2024

Följ med OAs Facebook, webbsidor och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

Månadsmöten

Månadsmötena hålls kl. 19 i Terranovas auditorium på Österbottens museum (OBS ingång OAs trappa), Museigatan 3 i Vasa, om inte annat nämns. Föredragen hålls i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

Deltagande i mötena kan också ske digitalt och anmälan sker då via ett anmälningsformulär som lägga ut på hemsidan i samband med informationen gällande mötet.

 

14.2 Våra vänner i trädgården
Du är inte ensam om arbetet i trädgården, men vem är de andra och vad behövs för att de ska trivas? På vändagen tar Torgny Backman oss med på en presentationsrunda bland vänner och medarbetare i trädgården.
20.3
Årsmöte
I skogsrenens marker
Skogsrenen har återkommit genom invandring österifrån och genom utplanteringar, efter att ha varit utrotad i Finland. Hans Hästbacka håller föredrag om skogsrenen, dess återkomst, biologi och spännande höstbrunst.
17.4 Fladdermöss och vindkraft – ett grön-grönt dilemma
Michael Schneider från Länsstyrelsen Västerbotten berättar om hur den så kallade gröna stålproduktionen i Sverige kan påverka Finlands fladdermöss negativt. Mycket av elen som stålproduktionen kräver förväntas levereras av vindkraftverk. Vindparkerna som nu byggs på allt fler ställen kan påverka fladdermössen negativt på olika sätt, även om en del av parkerna står långt ute till havs. Men kunskapsbristen är stor om fladdermössens förekomst och levnadssätt i de norra delarna av Finland och Sverige. Det pågår emellertid en hel del arbete som kan ändra detta.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

Ostrobothnia Australis firar sitt 100-årsjubileum under året 2024. Förutom traditionell verksamhet med bl.a. månadsmöten så ordnas det också under jubileumsåret några exkursioner med historisk anknytning och där vi  betonar samarbete med andra föreningar. Firandet kulminerar i jubileumsfesten lö 16.11 på Svenska klubben, men före det tjuvstartar vi festandet tillsammans med BirdLife i mars.

OA 100 år - 2024 i bilder
Här kan du se och dela med dig av dina bilder som anknyter till OA och 100-årsjubileumsåret.  Kom ihåg att be om lov av eventuella personer på bilden att få publicera den. OA har också rätt att använda sig av uppladdade bilder.

 

5.3-4.5 Grundkurs i ornitologi
för nybörjare och längre hunna ordnas i Nykarleby i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur och Nykarleby arbis. Sex kurskvällar plus två exkursioner ingår. Information ges även av Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
6.3
reserv 7.3

Ugglekvällen
startar med föredrag kl. 18.30 på OA, Museigatan 3 (Österbottens museum) och efteråt exkursion ca kl. 20. OBS Väderreservation: Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen to 7.3. Anmäl dig senast ti 5.3 kl. 16 till Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf@wbe.fi). OAs ugglekväll ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

Uggleexkursioner (med väderreservationer) ordnas också av Malaxnejdens Naturförening (to 7.3 kl. 20. Samling vid Malax HVC, Petter Eklund 050-3642090), Jakobstadsnejdens Natur (ti 12.3, Ralf Wistbacka, 050-5166817), Oravaisnejdens Natur (to 14.3 kl. 19.30. Samling vid Vörå skidstuga, Tomas Klemets, 050-5818058) och Sydbottens Natur och Miljö (vecka 10, se lokal information, Sonja Grönholm, sms 050-3098925).

23-24.3

BirdLife Finlands fullmäktigemöte hålls i Vasa med OA som värd och programansvarig för kvällsfesten lö 23.3 kl. 19 på Restaurant Bacchus & Svenska klubben, Strandgatan 4. Kvällsfesten är också en del av OAs 100-årsfirande. Delta och knyt kontakter mellan föreningarna. Fri klädsel. Programmet går huvudsakligen på finska.

BirdLifes anmälningsblankett finns här www.birdlife.fi/edari, också för distansmöte. BirdLife/OA-medlemmar är också välkomna att delta i söndagens möte ca 9-13 på Sokos Hotel Vaakuna och på distans. Information ges av Inka Plit (inka.plit@birdlife.fi, 010 406 6201).

OBS också att OAs egentliga jubileumsfest hålls i höst, lö 16.11.2024. Mer information senare.

20.4 Fågelskådardag kl. 8-12 i samarbete med Gamlakarleby fågel- och naturvänner och Jakobstadsnejdens Natur. Kontaktperson för JNN och OA: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
vår-höst Stationstalko på Valsörarna ordnas en eller flera gånger under säsongen. Mera info via OAs kanaler. Du kan på förhand anmäla ditt intresse för praktiska sysslor som behövs för renovering och underhåll av den biologiska stationen, så får du säkert information när det närmar sig. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).
4.5 Tornens kamp på Valsörarna. Stationschefen ansvarar för OAs lag.
4.5 och 5.5  Fågelskådningsdagen ute på gården för hela familjen pågår endera dagen hela dygnet.
Mer information om dagen på Birdlife Finlands webbsida
9.5
reserv 11.5
Dagsutflykt till Valsörarna
Ta med egen matsäck och kläder enligt väder samt varma, vind- och vattentäta kläder för båtfärden. Begränsat deltagarantal. Deltagaravgift. Anmälning senast må 6.5 till Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).
18.5 Historisk exkursion till Risön, Vasa. Samåkning från OA kl. 12.30. Under exkursionen (ca 4h) bekantar vi oss med strandängar, flygekorreskogar, ruiner och fornlämningar. Klä dig gärna i tidstypisk klädsel från förr. Ta egen matsäck med. Väderreservation. Anmälning senast må 15.5 till Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).  
15.6 Historisk exkursion till Sydösterbotten och Bötombergen. Vi planerar att bekantar oss med bl.a. Varggrottan, jungfrudansen, Söderberget, Paradiset och sipprankan. Start med gemensam buss från OA kl. 9.00 och retur ca 17. Ta med egen matsäck! Deltagaravgift. Lokal guide är Canne Lundberg. Exkursionen ordnas i samarbete med Sydbottens Natur och Miljö. Anmälning senast må 3.6 till Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).  
v 26 juni
Inhiberad
Tornfalksexkursion ordnas i slutet av juni i Vasatrakten. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
26.6 och 1.7 Jättebalsamintalko i Vasa. Kontaktperson. Lotta Eklund (lotta70.eklund@gmail.com, 050-5250821, gärna sms).
juli
Inhiberad
Jättebalsamintalko i Munsmo. Kontaktpersoner: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms) och Solveig Pått (050-3434838, gärna sms).
13.7 (reserv14.7) Ängsexkursion i Närpes i samarbete med Sydbottens Natur och Miljö. Vi bekantar oss med olika ängstyper med typiska örter och insekter som man kan hitta där. Kontaktperson: Torgny Backman (torgny.backman@gmail.com, 040-7528423).
prel. 20.7 eller 22.7 Ängstalko på Valsörarna. Vi fortsätter med att sköta ängarna vid fyren på Valsörarna. Vi slår gräs med lie och räfsar ihop det. Anmäl ditt intresse till Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).
28.7 Skärgårdsexkursion för fältbiologer kan i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur ordnas till Öuran i Larsmo skärgård. Deltagarantalet max 12 men minst 10. Deltagaravgift för medlemmar 30 €, och övriga 40 €. Barn och ungdomar under 18 år 15 €. Anmäl ditt intresse senast 25.7 till Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).  
3.8 Historisk exkursion till Jakobstadstrakten och Fäboda i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur och Oravaisnejdens Natur. Vi planerar att bekanta oss med den långa obebyggda sandstranden vid Lillsand-Storsand och dess vadarfåglar söder om Kaffestugan, fågeltornet vid Rågårdskatan, Sammetsskogen, samt med kikare sandbankarna vid Mjölvacka. Start med gemensam buss från OA kl. 9.00 och retur ca 17. Möjligheter till förplägning i Kaffestugan. Deltagaravgift. Lokal guide är Ralf Wistbacka. Anmälning senast må 22.7 till Lotta Eklund (050-5250821, gärna sms).  
5-9.8 Skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur och Oravaisnejdens Natur. Uppföljning av skogsrestaureringen som påbörjades på Mickelsörarna 2008. Begränsat deltagarantal. Anmälning senast 1.8 till Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817)
augusti Fladdermusexkursion
Tid och plats meddelas senare. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).
16.11 Reservera kvällen för OAs 100-årsjubileumsfest på Svenska klubben i Vasa. Närmare program sänds ut med höstens medlemsbrev.