Konstgjorda bon för den hotade hussvalan

Från att ha klassats som livskraftig i den nationella hotutvärderingen år 2000 och 2010 bedöms hussvalan nu som starkt hotad (EN) i Finland. Minskningen av kreaturshållning på landsbygden anses vara en betydande orsak till populationsminskningen, men även förändringar i livsmiljöer i deras övervintringsområden har lett till nedgången.

På Valsörarna häckar årligen 5–15 par av hussvala. Vi har inte kunnat bedöma någon exakt populationstrend men den nuvarande avsaknaden av hussvalor på fågelskären indikerar en negativ utveckling. En orsak till att vi inte kunnat genomföra en uppföljning av  hussvala är att många bon uppvisar en begränsad hållbarhet, som vid fyrvaktarbostäderna kan bero på begränsad tillgång till lera för bobygge. Detta kan också gälla för området vid Valsörarnas biologiska station, särskilt under år då havsvattenståndet är högt och svalorna inte kan ta lera från havsbotten. Det har också spekulerats i att lerans kvalitet på Valsörarna inte är lämplig för bobygge, och därför sattes några betongbon upp på 1990-talet vid biologiska stationen, och dessa är fortfarande i aktiv användning.

2018 kommer vi att bygga och sätta upp 25–30 nya bon av träbetong för hussvalorna. På detta sätt kan vi utföra aktivt fågelskyddsarbete för en starkt hotad art samtidigt som vi bygger upp ett högklassigt uppföljningssystem för hussvalan på Valsörarna. Ett par nya bon har satts upp och de första hussvalorna har redan besökt dem (31.5.2017).

 


Hussvalorna har flyttat in i de nya bona 31.5.2017. Foto. Niclas Fritzén

 

Projektet stöds finansiellt av Birdlife Finlands talkobidrag.