Program hösten 2013

Månadsmöten

9.10
Migrerande fladdermöss i Kvarken

Vad är det för konstiga manicker som funnits på olika ställen i skärgården i sommar? Niclas Fritzén ger svaret när han presenterar de färska resultaten av OAs fladdermusprojekt, som undersökt förekomsten av flyttande fladdermöss på Valsörarna. Resultaten kommer att förändra synen på fladdermössens migrationsrutter i Finland. Niclas Fritzén är stationschef för Valsörarnas biologiska station samt biolog.
OBS att månadsmötet hålls undantagsvis i Björköby, kl. 19 i UF Stjärnans lokal på Björkövägen 768.

13.11
Vår spännande vardag - naturdokumentation ur bildkonstnärens synvinkel

Höstmöte.  Robert Back, som är bildkonstnär och t.f. programansvarig på UP Bildkonst, YH Novia, lyfter i sina bilder fram det vardagliga i vår omvärld som något spännande. Dessutom funderar han kring fotografiets syfte och kvalitet, också ur andra synvinklar än de rent tekniska samt fotografiets betydelse som en kontinuerlig uppföljning av den samtida miljön och naturen. Finns det "oskrivna lagar" och etiska aspekter på naturfotografering?

11.12 
Julfest
med traditionellt program och julkaffe. Ta med en liten julklapp (à ca 3 €).
 

Exkursioner

26.8
Kombinerad gåssafari och fladdermusexkursion i Oravais

hålls i samarbete med Oravaisnejdens Naturvetarklubb. Gåssafarin startar kl 18 vid fågeltornet vid Kimo åmynning och fortsätter med fladdermusexkursion kl. 22-24. Sätt på stövlar och ta med egen matsäck! Kontaktperson för fladdermusexkursionen: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen(at)gmail.com ).

29.9
Höstexkursion i Vörå med tema Gammelskog och gammelskogsarter.

Samling kl. 10:00 vid P-platsen 8,6 km från Riksväg 8 längs Larvvägen (725) mot Vörå. Exkursionen avslutas ca kl. 15. Promenad ca 4 km av vilket drygt hälften är i skog som delvis är lite utmanande. Vi vandrar lugnt, upplever naturen och tittar på gammelskogens lavar, mossor, svampar och annat vi stöter på, kanske flygekorrar. Ta egen matsäck med. Utrusta dig med stövlar och kläder enligt väder! Väderreservation: ösregn. Anmälningar till gsm 040-9371109.


Övrigt

18-28.9 
Naturfilmsveckor med program på Terranova, i Stadsbibliotekets Dramasal och på Ritz
(http://wildlife.vaasa.fi/images/Wildlife_NATURE_FILM_WEEK_SV_PROGRAM.pdf )


5.12.2013 – 23.02.2014
A child is born.
Tillfällig utställning i Österbottens museum. En fotoutställning i stort format av den världsberömde svenske fotografen Lennart Nilsson. För mera info se (senare i höst) http://museo.vaasa.fi/w/?lang=2&page=1&version=1

________________________________________________________________________

Program våren 2013

Månadsmöten:

20.2
Insikter från satellitpejling av bivråkar

Årsmöte. Docent Patrik Byholm föreläser om Insikter från satellitpejling av bivråkar.

13.3Klimatgreppet – en solskenshistoria
Vad är det som händer med klimatet? Hur kan jag påverka? Vi får en guidning i den interaktiva tillfälliga utställningen i Österbottens Museum, där besökaren bl.a. kan rädda jorden genom energilabyrinten, framställa förnybar energi och se en tankeväckande och underhållande film om klimatförändringarna med några får i huvudrollerna. Vi börjar med guidningen i salen ovanför cafeterian och fortsätter med månadsmötet på OA. Observera att detta möte hålls undantagsvis kl. 18.30.

10.4
Flygekorren - mytomspunnen skogsinvånare

Biolog Ralf Wistbacka håller föredrag om Flygekorren - mytomspunnen skogsinvånare där han presenterar nya rön angående flygekorren, dess hotbilder och skydd i Finland, flygekorrens status i Larsmo samt pågående projekt. Dessutom tillrättalägger han några myter och vandringssägner gällande flygekorren.

 

Exkursioner

6.3 (reservdag 7.3)
Ugglor i Österbotten

Uggleexkursion i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur (JNN), Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys (MLY), Malaxnejdens Naturförening (MNF) och Sydbottens Natur och Miljö (SNoM). Exkursionen är väderberoende och vid ogynnsamt väder ons 6.3 utnyttjas reservdagen.to 7.3. OBS att SNoM är ute bara 7.3 och JNN bara 6.3! Anmäl dig gärna till vederbörande kontaktperson.
Start 6.3 ( reserv 7.3) kl.
18:00 Sandöns parkering i Vasa (MLY) - Joel Karvonen (joel.karvonen(at)gmail.com)
19:00 Österbottens museum (OA1) - Aleksis Hahn (050-5901839,
                                                                    aleksis.hahn(at)naturochmiljo.fi ) 
                                                                 - Tuija Warén (050-3033658, tuija.waren(at)netikka.fi)
19:00 Nicklinska huset; uggelkurs (JNN) - Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf(at)wbe.fi)
20:00 Jakobstads torg (JNN) -  Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf(at)wbe.fi)
20:00 Fjärdens kaffestuga (ONK) - Tommy Södergård (040-5272982,
                                                               tommy.sodergard(at)netikka.fi)
20:00 Malax HVC (MNF ) -  Karin Eklund (050-3502841, karin.eklund(at)malax.fi)
                                 (OA2) -  Karl Hamberg (050-5663197, karl.hamberg(at)ely-centralen.fi)
bara to 7.3
21:00 Fågeltornet vid Norrfjärden i Kristinestad (SNoM) - Canne Lundberg (040-5085251,
                                                                                                       canne.lundberg(at)pp.inet.fi )

27.4
Holkspikningstalko

Holkspikningstalko kl. 12-15 i Malax. Samling kl. 12:00 vid Nestes servicestation ”Pappadagis” i Yttermalax. Ta med egen matsäck (Brasa för korvgrillning finns). Förse dig också med egna verktyg (om du har) och fågelkikare. Kontaktperson: Karl Hamberg (050-5663197, karl.hamberg(at)ely-centralen.fi)

4.5
Tornens kamp
.
Vill du delta i OAs lag i Nojärv, kontakta Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com )

18.5 
Dagstur till Valsörarna.

Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till oa(at)oa.fi eller 06-3253791 (OA).

Augusti
Gåssafari-Fladdermusexkursion
Kombinerad gåssafari och fladdermusexkursion i samarbete med Oravaisnejdens Naturvetarklubb. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen(at)gmail.com )

September
Skogsexkursion. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen(at)gmail.com

Sommaren 2014
Exkursionen till Vattajanniemi i Lohteå är flyttad och ordnas sommaren 2014
Anmälning till OA: 06-3253791eller oa(at)oa.fi

 

Övrigt

1.3-2.6
Klimatgreppet – en solskenshistoria

Tillfällig utställning för alla åldrar i Österbottens museum För mera info, se http://museo.vaasa.fi/w/?lang=2&page=1519 och
http://www.teknikenshus.se/hyr-kop/hyr-en-utstallning/klimatgreppet-en-solskenshistoria/