Valsörstalko

31.05.2018 kl. 11:38
Senare under sommaren

 

Uppdatering: talkot skjuts fram till senare på sommaren pga för få deltagare helgen 9-10.6

Veckoslutet XX (lö-sö) ordnas talko vid Valsörarnas biologiska station. Målsättningen är att rödmylla Livbärgarskjulet samt att förnya en del fasadbräder och lockläkter. Beroende på personresurser är övriga uppgifter bl.a. att bygga ett stängsel runt ugglefångstplatsen för att förhindra räv och mårdhund från att besöka näten, samt att städa upp och transportera bort bråte som ligger bakom bastubyggnaden. Därtill kan fönstertvätt och städning av stationen komma ifråga.

 

Avfärd sker från Svedjehamn XX kl. 9:00 och båten startar tillbaka från Valsörarna kl. 17 (tillbaka i Svedjehamn ca 17:30). För ett mindre antal som önskar stanna över natten till söndagen för att fortsätta arbetet följande dag ordnas bastu på kvällen och hemfärd på söndag eftermiddag. Det bjuds på lunch och kaffe med dopp, men var och en kan med fördel ha med något eget smått att stoppa i sig ifall blodsockret så kräver.

 

Välkomna med och upplev skärgårdsnaturen genom en eller två dagars arbete på Valsörarna!

 

Anmälningar och förfrågningar riktas till stationschef Niclas Fritzén, helst per epost eller sms nrfritzen(at)gmail.com,  050-3222347. Meddela om du önskar stanna över natten och om du har specialdiet/allergier.