Årsmöte: Fladornas betydelse för fisk

Ons 31.3 kl 19


Foto: Jaakko Haapamäki / Forststyrelsen

 

Anniina Saarinen berättar om forskningsrön från projekt Kvarken Flada, där målet varit att hitta svaret på varför en del områden är särskilt viktiga för produktion av fiskyngel.

Efter föredraget hålls OA:s årsmöte. På föredragningslistan finns ett förslag till stadgeändring så att deltagande på distans i föreningens möten möjliggörs även utanför tiden för rådande undantagsbestämmelser. Vi önskar att deltagarna i första hand deltar på distans via Zoom.

 

P.g.a. rådande omständigheter är det obligatorisk deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller  040-7497621 (gärna textmeddelande). Meddela också din epostadress så kan du delta på distans via länk.
Observera rådande restriktioner för deltagare på plats (begränsat deltagarantal, absolut frisk, munskydd och säkerhetsavstånd, OA:s mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa). Var också beredd på ändringar med kort varsel om situationen så kräver!