Valsörarna i våra hjärtan

Utställning på Arte Mare 4.6-27.7


Graven, viken nära fyren, kunde ännu under 1960-talet trafikeras med roddbåt. Foto: Jarl-Gunnar Andersson, sommaren 1965.

 

Utställningen Valsörarna i våra hjärtan

Galleri Arte Mare 4.6-27.7

Må–sö kl. 10–18
Världsarvsporten, Replotvägen 2, 65800 Replot

 

Utställningen är både en hyllning och en natur- och kulturhistorisk tillbakablick till den tid då Valsörarna var en arbetsplats för fiskare, fyrvaktare och sjöbevakare. Genom utställningen får man också en intressant inblick i hur fågelforskningen har förändrats under dessa år. Genom att jämföra gamla och nytagna foton kan man se landhöjningens effekt i landskapet.

 

Fotografer 

Olavi Hildén,
docent vid Helsingfors universitet, fågelforskare och fågelringmärkare på Valsörarna under åren 1950-80

Jarl-Gunnar Andersson,
fågelringmärkare och fågelskådare på Valsörarna under åren 1950-90

Tuija Warén, naturfotograf och fågelforskare på Valsörarna från och med 1982

Bilder ur Ostrobothnia Australis rf:s arkiv

 

 

Utställningen understöds av

Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond samt Vasa stad