Höstexkursion till Valsörarna

Lö 3.10


Foto: Niclas Fritzén

Höstexkursion till Valsörarna i fladdermössens tecken

För närvarande finns fyra radiosändarförsedda nordfladdermöss på Valsörarna. Fladdermössens daggömslen spåras upp med några dagars intervall. Inkommande lördag 3.10 har du möjlighet att följa med på höstexkursion för att söka upp fladdermössen, och samtidigt bekanta dig med radiotelemetriprojektet på Valsörarna. Fladdermössen kommer troligen att övervintra på Valsörarna och håller sannolikt som bäst på att söka upp lämpliga övervintringsställen som t.ex. stenfält.

Exkursionen kan vara krävande till halvkrävande eftersom vi rör oss delvis utanför stigarna i svårgenomtränglig enristerräng. Stövlar och vattentåliga byxor rekommenderas. Egen matsäck och sittunderlag medtages.

Start från Svedjehamn (eller Klobbskat, klarnar senare) ca kl. 9:00 och start hemåt från Valsörarna kl. 16:30. Exkursionen leds av stationschef Niclas Fritzén som också tar emot anmälningar (tfn: 050-3222347). Kostnaden för båtresan är 20 € för medlem och 40 € för ickemedlem. Deltagarantal max 10 personer.