Månadsmöte: Hur man samlar steklar i Uganda, och hur de blir insamlade snabbare på Valsörarna

Ons 21.4 kl. 19


Bild: Tapani Hopkins

Tapani Hopkins berättar om entomologiskt arbete på olika platser och med olika metoder. ”Att skaffa information om de insekter (>99% av djuren) vi delar en planet med är arbetsdrygt. Jag visar hur jag samlade steklar i Ugandas regnskog, hur mycket arbete det innebar och hur otillräckliga resultat jag ändå fick, och presentar sedan det som jag hoppas blir framtiden: insektfällor med kameror, som samlar in data i realtid om hur många och vilka insekter som är aktiva. Prototyperna reser sig på Valsörarna i maj. Om de fungerar, så hoppas jag (aningen megalomaniskt) att de blir startskottet för en framtid där insektmätstationer är lika vardagliga som väderstationer är i dag.”

 

Efter föredraget hålls OA:s månadsmöte med bl.a. andra behandlingen av stadgeändringen. Vi önskar att deltagarna i första hand deltar på distans via Zoom. 

P.g.a. rådande omständigheter är det obligatorisk deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller  040-7497621 (gärna textmeddelande). Meddela också din epostadress så kan du delta på distans via länk.
Observera rådande restriktioner för deltagare på plats (begränsat deltagarantal, absolut frisk, munskydd och säkerhetsavstånd, OA:s mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa). Var också beredd på ändringar med kort varsel om situationen så kräver!