Mindre hackspett - årets Birdlife-art

 

Årets art för Birdlife Finland

Mindre hackspett

Den mindre hackspetten (Picoides minor) är årets tema-art för BirdLife. Man kan ännu i maj lokalisera den genom att gå ut tidigt på morgonen och lyssna efter trummande individer och artens revirläte ”ki-ki-ki-ki” hörs också rätt långt. I juni kan man lokalisera bon genom att lyssna efter ungar som tigger mat. De ropar vanligen nästan oavbrutet då de är på väg att bli flygga d.v.s.  från medlet av juni. Den typiska häckningsmiljön är lövträdsdominerade strandskogar med grova alar och björkar med rikligt innehåll av högstubbar och död ved. Skriv gärna in dina observationer på TIIRA så att plats, klockslag och datum framgår.

I Jakobstadsnejden deltar OA i en inventering av mindre hackspett där det område som inventerats 1992–2000 nu genomgås av Filip Liljeqvist i samarbete med lokala ornitologer. Det har visat sig att det ännu finns kvar mindre hackspettar så det är nog lönt att besöka nejdens lövdominerade lövskogar!

Mera information och exempel på artens läten finns på https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/

 

Ralf Wistbacka, ornitologisk sekretare, 050-5166817, ralf@wbe.fi

 


Bild: Juha Ilkka