Höstmöte: En blomsteräng – till glädje och nytta för stora och små

Ons 17.11 kl. 19 på SFV

 

Drömmer du om en blomsteräng, men behöver vägledning? Vill du skapa ett paradis för humlor och bin? 

Torgny Backman delar med sig av  erfarenheter och synpunkter gällande anläggning och skötsel av  blomsterängar.

Kvällen ordnas onsdagen 17.11 kl. 19 hos Svenska Folkskolans Vänner på Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

Deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040 7497621 (gärna sms).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk
som meddelas till dem som inte kommer på plats. Meddela i så fall även din e-postadress!

Personer som deltar på plats ombeds bära munskydd och hålla säkerhetsavstånd till övriga deltagare. Var också beredda på ändringar om situationen så kräver!

Efter föredraget hålls OAs höstmöte.

 

Välkommen!