Månadsmöte: Fladdermössens Valsörarna

Torsdag 21.4 i Björkö


Foto: Niclas Fritzén

Fladdermössens Valsörarna –
från okänt till Finlands mest undersökta på 10 år

 

För tio år sedan visste man inget om fladdermössen i Kvarkens ytterskärgård. Vad vet man idag? 

Nu har nästan 500 fladdermöss ringmärkts på Valsörarna och åtta arter har påträffats. Valsörarna har en central roll i trollpipistrellens migration över Kvarken. De öppna stenfälten erbjuder viktiga övervintringsplatser för nordfladdermusen, men ännu saknas en del bitar i Valsörarnas fladdermuspussel.
 
Niclas Fritzén, chef för Valsörarnas biologiska station, presenterar vad vi idag vet om Valsörarnas fladdermöss, och hur avancerad teknik har hjälpt forskarna förstå vad som händer där under höstens mörkaste timmar.

 

Kvällen ordnas torsdagen den 21.4 kl. 18:30 Björkö UF Stjärnan, Björkövägen 768 i Björköby.

 

I detta månadsmöte kan man endast delta på plats i Björkö, det finns alltså inte möjlighet att delta på distans.

 

 

Välkommen!

 

Månadsmötet ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.