Finlands fjärde fågelatlas genomförs år 2022-2025

Nu har du möjlighet att delta i en intressant och värdefull undersökning om fågelarternas utbredning i Finland. Arterna karteras i 10 x 10 km stora så kallade Atlasrutor, som är uppdelade enligt enhetskoordinatsystemet (YKJ) https://laji.fi/map?layers=atlasGrid.  Atlasundersökningar har i Finland gjorts tre gånger förut; 1974-1979, 1986-1989 och 2006-2010. Nu har du möjlighet att fortsätta denna värdefulla dokumentation av hur fåglarna reagerar på skyddsåtgärder men också på klimatförändring och skövling av skogsnatur och myrmarker. Nedan en bild av sångsvanens utbredning år 2006-2010; en följd av fredning från jakt och anpassning till nya häckningsmiljöer i allt från små sandtag till trädlösa holmar i den yttre skärgården. 
 

Sångsvanens utbredning 2006–2010.  Källa: Suomen III lintuatlas – Jari Valkama, Ville Vepsäläinen ja Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 4.0

Via dessa länkar kan du läsa om resultaten från den tredje fågelatlasen åren 2006–2010:
https://cdn.laji.fi/files/birdatlas/lintuatlas3koko.pdf
Och de samlade resultaten från alla tre fågelatlasundersökningarna:
https://lintuatlas.fi/aiempien-lintuatlasten-tulokset/
 

Den nya atlasen görs så att man infogar sina observationer via TIIRA-systemet. Via denna länk hittar du information om hur du infogar dina observationer i fågelatlasen:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlasobservationer-till-tiira/
Via denna länk får du information om häckningsindexen och hur de införs i Tiira:
https://www.tiira.fi/atlasohje.php#sv-alku
Man kan också rapportera till Naturhistoriska centralmuseet och på LUOMUS hemsida finns mera information: https://lintuatlas.fi/about/

OA inventerar primärt fyra rutor på Valsörarna men inventeringar behövs nog från övriga delar av Kust-Österbotten. OA strävar till att ordna en Atlaskurs våren 2023 då vi presenterar mellanresultat och informerar om vilka atlasrutor som behöver mera inventeringar.

 

Ralf Wistbacka