Höstmöte: Biologisk mångfald och vårdbiotoper i Österbotten

Onsdagen den 9.11 kl. 19


Maringais strandängar, Karleby.  Foto: Robin Sjöblom

 

Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden och tryggar livsviktiga ekosystem genom verkningsfulla insatser, för att motverka utarmning, begränsning av livsmiljöer och försämring av deras kvalitet.

Robin Sjöblom berättar om Helmi-programmets framskridande i Österbotten med särskild tyngdpunkt på inventering och iståndsättning av vårdbiotoper, dvs. ängar, torrängar, hagmarker och skogsbeten som har formats av traditionell boskapsskötsel.

Föredraget ordnas på OA, Museigatan 3 i Vasa och på distans (Google Meet). Efteråt hålls OAs höstmöte. Deltagaranmälan till nette.back(at)gmail.com eller 040 7497621 (gärna sms).

 

Evenemanget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.