Årsmöte: Flygekorren – en av många hotade skogslevande arter

Onsdagen 15.3 kl 19 på OA


Foto: Henrik Lund

Monitorering och skydd av den utrotningshotade flygekorren (Pteromys volans) – nya utgångspunkter för utvecklandet av ett hållbart skogsbruk

FD Ralf Wistbacka berättar om flygekorren och dess livsmiljöer, som hotas av omfattande kalhyggen. Han har studerat variationen i populationernas storlek och struktur i relation till skogsbrukets förstörande av livsmiljöerna samt miljörelaterade bakgrundsfaktorer.

Föredraget hålls på onsdagen (15.3) kl. 19 på Ostrobothnia Australis i Vasa i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

Under kvällen hålls även OA:s årsmöte.

Du kan anmäla dig som distansdeltagare genom att meddela namn, e-postadress och hemkommun till Anette Bäck (nette.back@gmail.com, 040 7497621 (gärna sms)).

 

OA:s utrymmen finns på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Ytterdörren är låst, men använd ringklockan (eller ring numret) vid dörren så kommer vi och öppnar! Mötesrummet ligger på andra våningen (endast trappor, ingen hiss).

 

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

 

Ralf Wistbacka har även medverkat i en tysk film för unga ungdomar med temat ”Flygekorrens vedermödor i Risöskogen”. Regissör var Fabian Nummert vid Text und Bild Medienproduktion GmbH & Co. KG. Filmen sändes i tysk tv hösten 2022 och hittas också på Youtube ”Wo versteckt sich das Gleithörnchen? | Reportage für Kinder | Pia und die wilden Tiere”

 

Evenemanget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.