Månadsmöte: På avstånd syns allt tydligare - om att berätta, berika och bevara

Må 17.4 kl 19 i Björkö (OBS! Ändrat datum)


Foto: Håkan Eklund

 

I tre böcker och i ett tusental publicerade artiklar har Oravaisbon Håkan Eklund (vintertid bosatt i Åbo) dokumenterat fragment av samtiden med finlandssvensk kustkultur i fokus; under femton år var han chefredaktör för tidskriften Skärgård.

I den nyutkomna boken ”Vägen är mödan värd” tar han avstamp på Valsörarna 1968; medlem i OA blev han 1966 – femton år gammal, föreningen som blev hans högskola. Med distans till tingens ordning blir allt tydligare; dokumenterat i ord och bild.
 
Kvällen ordnas måndagen den 17.4 kl. 19:00 Björkö UF Stjärnan, Björkövägen 768 i Björköby. (OBS! Ändrat datum)

Du kan anmäla dig som distansdeltagare genom att meddela namn, e-postadress och hemkommun till Anette Bäck (nette.back@gmail.com, 040 7497621 (gärna sms)).
 

Välkommen!

 

Föredraget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.