Tillbaka

Skärgårdsexkursion till Öuran, Larsmo

10.07.2024 kl. 15:22
Söndagen 28.7.2024, start kl. 9 från Jakobstads hamn. Anmälan senast 25.7.


Öuran, Sandviken. Foto: Ralf Wistbacka

Skärgårdsexkursion ordnas sö 28.7 till Öuran i Larsmo skärgård i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur. Öuran är i sin helhet naturskyddsområde och är en av de finaste holmarna i Larsmo skärgård. Vi kommer att gå längs en naturstig som lämpar sig såväl för fältbiologer som för övriga naturvänner. Dessutom kommer vi att besöka ett område med fin naturskog. Ralf Wistbacka sköter guidningen och informerar om aktuella fågelprojekt.

Avfärden sker kl. 9.00 från hamnen i Jakobstad och avhämtningen från Öuran är senast kl. 16. Det ryms 12 personer med i båten och minimiantalet för att exkursionen ska ordnas är 10 deltagare. Ta med egen matsäck för dagen och kläder enligt väder.

Priset är 30 € för medlemmar och 40 € för övriga.  Barn och ungdomar under 18 år betalar 15 €. Observera att betald medlemsavgift berättigar till medlemspriset!

Bindande anmälan senast torsdag 25.7 till Ralf Wistbacka (050–5166817, ralf@wbe.fi).